A good morning

Efter Sveriges oroligaste natt och den skrikigaste morgonen någonsin, där både mor- och dotterintriger och en försvunnen bajskorv varit höjdpunkterna, så tar jag barnet och liksäckarna under mina ögon och drar till Mall Of Scandinavia. Kanske lämnar Mollbot i legoaffären och hämtar henne igen när hon är 18. 

#goodmorning